Colladonus torneellus

Cicadellidae – Skoczkowate
Głowa jasna z parą czarnych plam na twarzy (wskazany widok z przodu) oraz z ciemną, poprzeczną pręga na ciemieniu. Tył głowy bezowy. Przedplecze perłowobiałe do białożółtego z beżowym lub czarnym pasem przy przedniej krawędzi. Scuttellum brązowe , często z czarno podkreśloną przednią krawędzią oraz z parą cienkich żółtych pasków brzeżnych ułożonych w kształcie litery „V”. Pokrywy skrzydłowe brązowe z wyraźnie zaznaczonym, jasnym użyłkowaniem. Wzdłuż krawędzi kostalnej przedniego skrzydła jasna smuga.

Austria 11.04.2017 Fot. gernotkunz

Austria 11.04.2017 Fot. gernotkunz

Austria 11.04.2017 Fot. gernotkunz

  1. Status. Rzadki, obserwowany bardzo sporadycznie NT
  2. Siedlisko. Skraje wilgotnych lasów, podmokłe łąki, mokradła, torfowiska, pobrzeża wód
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-6 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Soki roślinne – imagines żerują na liściach drzew, krzewów i roślin zielnych; larwy żerują na turzycy drżączkowatej
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply