Coryphaelus gyllenhalii

Cicadellidae – Skoczkowate
Głowa żółta z parą dużych, czarnych plam między oczami oraz z szeroką, czarną pręga twarzową. Przedplecze żółte z czarną smuga przy przedniej krawędzi i z poprzecznym rzędem 4 czarnych plam przed tylną krawędzią; plamy te często zlewają się ze sobą. Scutellum żółte z czarnym podkreśleniem u nasady. Pokrywy z naprzemiennie żółtymi i czarnymi, ukośnymi smugami.

Niemcy 11.08.2010 Fot. gernotkunz

Niemcy 11.08.2010 Fot. gernotkunz

Niemcy 11.08.2010 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Skrajnie rzadki
  2. Biotop. Pobrzeża wód
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce odnaleziony w Puszczy Białowieskiej w latach 70-tych; brak współczesnych stanowisk
  6. Pokarm. Soki roślinne; monofagiczne larwy żerują na oczerecie jeziornym
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z podrodziny Deltocephalinae
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Niemcy 12.08.2010 Larwa Fot. gernotkunz


avidal

Leave a Reply