Doliotettix lunulatus

Cicadellidae – Skoczkowate
Oczy żółte z ciemną źrenicą. Głowa i przedplecze oraz scutellum żółte. Twarz poprzecznie, ciemno prążkowana (wskazany widok z przodu). Na ciemieniu dwie pary drobnych plamek, które mogą się zlewać się ze sobą bądź zanikać. Skrzydła przednie z cytrynowożółtym użyłkowaniem.

Niemcy 09.06.2014 Fot. gernotkunz

Niemcy 09.06.2014 Fot. gernotkunz

  1. Status. Lokalny, rzadko obserwowany – odnaleziony w pasie wydm nadmorskich i w górach
  2. Siedlisko. Rozmaite tereny trawiaste
  3. Wymiary. Długość ciała około 5 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Niemcy
  6. Pokarm. Soki roślinne – imagines i larwy żerują na mietnicach, trzcinnikach i innych trawach
  7. Podobne. Inne skoczkowate o żółtym użyłkowaniu pokryw skrzydłowych
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Niemcy 11.06.2017 Larwa Fot. gernotkunz


avidal

Leave a Reply