Populicerus populi – Opacik topolowiec

Cicadellidae – Skoczkowate
Ciemię (vertex) żółte lub zielone. Oczy żółtozielone z czarnymi plamkami. Pokrywy brązowawe ze świetlistą plamą na środku.

Widzew 02.07.2014

Łódź – Widzew 02.07.2014

Widzew 02.07.2014

Łódź – Widzew 02.07.2014

Widzew 16.10.2014

Łódź – Widzew 16.10.2014

Populicerus

Łódź – Park Piłsudskiego 30.07.2018

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Aleje, lasy, parki, bory sosnowe, murawy kserotermiczne, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Soki roślinne; związany z osiką
  7. Podobne. Ubarwienie Populicerus nitidissimus jest na ogół jaśniejsze
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Włodek Wypych avidal
  9. P.populi w bazie BioMap

Larwy w różnych stadiach rozwojowych

Łódź- BRUS 30.05.2020

Łódź- BRUS 06.06.2020 Fot. Włodek Wypych

Łódź- BRUS 30.05.2020 Twarzowa część głowy z niewielkim, ale widocznym wcięciem pozwalającym wykluczyć rodzaj Tremulicerus

Łódź- BRUS 30.05.2020 Ciemny wzór zachodzi  daleko na ciemię; u podobnych larw Populicerus laminatus wzór ten jest mniej rozległy

Łódź- BRUS 30.05.2020

Łódź- BRUS 06.06.2020 Fot. Włodek Wypych

Łódź – BRUS 06.06.2020 Fot. Włodek Wypych


avidal

Leave a Reply