Populicerus populi – Opacik topolowiec

Cicadellidae – Skoczkowate
Przód głowy ( vertex; ciemię ) i nogi zwykle żółte, lub zielone. Oczy żółtozielone z czarnymi plamkami. Pokrywy brązowawe, ze świetlistą plamą na środku.

Widzew 02.07.2014

Widzew 02.07.2014

Widzew 02.07.2014

Widzew 02.07.2014

Widzew 16.10.2014

Widzew 16.10.2014

Populicerus

Łódź – Park Piłsudskiego 30.07.2018

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Aleje, lasy, parki, bory sosnowe, murawy kserotermiczne, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Soki roślinne; związany z osiką
  7. Podobne. Ubarwienie Populicerus nitidissimus jest na ogół jaśniejsze
  8. P.populi w bazie BioMap

Dodaj komentarz