Psammotettix cephalotes – Zgłobik cytrynowiec

Cicadellidae – Skoczkowate
Oczy zielonkawe z czarną źrenicą. Ubarwienie ciała zielonkawe, lub żółtozielone. Ciemię, przedplecze i scutellum bez wyraźnego desenia. Skrzydła przezroczyste z żółtozielonym użyłkowaniem.

Austria – Hollabrunn 27.05.2009 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Lokalny, rzadko obserwowany
  2. Biotop.  Głównie murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-4.2 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – październik
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce rozproszone stanowiska w różnych częściach kraju
  6. Pokarm. Soki roślinne; żeruje na trawach
  7. Podobne. Preferujący tereny wilgotne Erzaelus metrius
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. P.cephalotes w bazie BioMap

Leave a Reply