Sagatus punctifrons – Skoczek dwuplamek

Cicadellidae – Skoczkowate
Głowa żółtozielona z partą czarnych, owalnych plam na ciemieniu. Przedplecze żółtozielone, pozbawione wyraźnego rysunku. Scutellum z parą czarnych, trójkątnych w zarysie plam przy przedniej krawędzi; plamy te mogą zlewać się w poprzeczny, lekko przewężony pas – lub plamy te mogą całkowicie zanikać. Pokrywy skrzydłowe zielonkawo użyłkowane z rozległymi rozmazanymi, brązowymi plamami; plamy te zajmują większą lub mniejszą powierzchnię skrzydeł, ale na przykrywce (clavus – fragment przedniego skrzydła przy jego tylnej krawędzi) brązowa plama jest zawsze obecna.

Austria 29.06.2020 Fot. gernotkunz

Albania 01.06.2021 Fot. gernotkunz

Albania 01.06.2021 Fot. gernotkunz

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Zarośla, skraje lasów, łozowiska, ogrody, zadrzewione doliny rzeczne
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 5.1-6.8 mm, samca 4.7-5.2 mm
  4. Aktywność. Maj – październik
  5. Lokalizacja. Austria, Niemcy, Albania
  6. Pokarm. Soki roślinne – imagines i larwy żerują na wierzbach
  7. Podobne. Inne skoczkowate o zbliżonym, w tym te z rodzaju Macrosteles, do którego dawniej był zaliczany
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Niemcy 14.06.2014 Nimfa Fot. gernotkunz

Niemcy 14.06.2014 Nimfa Fot. gernotkunz


avidal

Leave a Reply