Parthenolecanium rufulum – Misecznik dębowy

Coccidae – Misecznikowate
Samice ukryte pod owalnymi, silnie wypukłymi, półkolistymi, brązowymi tarczkami, których nie da się oddzielić od owada.

Parthenolecanium

Suwałki 20.08.2015 Kolonia samic na gałązce dębowej Fot. Antoni W.Wysowski

P rufulum

Suwałki 20.08.2015 Fot. Antoni W.Wysowski

  1. Liczebność. Pospolity; zdarzają się masowe pojawy
  2. Biotop. Lasy, parki, aleje; samice zasiedlają cienkie gałązki
  3. Wymiary. Długość tarczki do 4 mm
  4. Aktywność. Od kwietnia/maja do jesieni
  5. Lokalizacja. Podlaskie. Występuje w całym kraju, najliczniej na południu
  6. Pokarm. Soki wysysane z tkanek dębów, rzadziej innych drzew liściastych, oraz jeżyn i borówek; samce nie pobierają pokarmu
  7. Podobne. Liczne czerwce z nadrodziny Coccoidea, w tym bardzo pospolity misecznik śliwowy Parthenolecanium corni, z rzadka jednak zasiedlający dęby. U gatunków z rodziny Diaspididae tarczka nie jest zrośnięta z ciałem
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Antoni W.Wysowski
  9. P.rufulum w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply