Microporus nigrita – Ziemik brunatny

Cydnidae – Ziemikowate
Ciało owalne, czarno-brązowe. Boczne krawędzie przedplecza z 20-30 odstającymi szczecinkami. Przy nadustku para grubych kolców, na każdym z policzków 8-10 krótkich kolców. Scutellum sięgające poza połowę długości odwłoka.

Zawisze 02.06.2015 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Status. Pospolity, lecz rzadko obserwowany
  2. Siedlisko. Otwarte, piaszczyste tereny trawiaste; imagines i larwy przebywają zwykle między korzeniami traw
  3. Wymiary. Długość ciała  4-5.3 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Soki wysysane z korzeni traw
  7. Podobne. Przeciętnie mniejszy i rzadszy Byrsinus flavicornis różni się m.in. liczbą szczecinek na bokach przedplecza (ponad 40). Oszczecone boki przedplecza ma także znacznie większy Cydnus aterrimus u którego scutellum nie sięga poza połowę długości odwłoka
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Lucyna Bugiera Ryszard Orzechowski
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie

Chociszewo 16.09.2019 Fot. Lucyna Bugiera


avidal

Leave a Reply