Byrsinus flavicornis – Ziemik włochatobrzuchy

Cydnidae – Ziemikowate
Ciało owalne, brązowe do czarnego. Boczne krawędzie przedplecza z 20-30 odstającymi szczecinkami. Przy nadustku para grubych kolców, na każdym z policzków 6 -10 krótkich kolców. Scutellum sięgające poza połowę długości odwłoka.

Chociszewo 10.06.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 10.06.2021 Fot. Lucyna Bugiera

  1. Status. Szeroko rozmieszczony, lecz rzadko obserwowany
  2. Siedlisko. Otwarte, piaszczyste tereny trawiaste; imagines i larwy przebywają zwykle między korzeniami traw
  3. Wymiary. Długość ciała  2.5-4 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Soki wysysane z korzeni traw
  7. Podobne. Przeciętnie większy Microporus nigrita różni się m.in. liczbą szczecinek na bokach przedplecza (co najwyżej 30)
  8. Uwagi. Autorka obserwacji i identyfikacji – Lucyna Bugiera
  9. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply