Cymus glandicolor – Wzdęciel turzycowy

Cymidae – Wzdęcielowate*
Ciało owalne, silnie punktowane, jasno ubarwione. Przez środek scutellum – a zwykle także przez środek przynajmniej przedniej połowy przedplecza – przebiega pionowa, jasna smuga. Wierzchołki pokryw skrzydłowych nieprzyciemnione, a do ich tylnych krawędzi dochodzą mniej lub bardziej wyraźne, ciemne, rozmyte smugi równoległe do bocznych krawędzi skrzydeł.

cym.grandicolor

Rezerwat Szczelina Lechicka 25.07.2018

c.grandicolor

Rezerwat Szczelina Lechicka 25.07.2018 Tylne kąty pokryw skrzydłowych pozbawione są ciemnych plam

  1. Status. Nie należy do rzadkości, ale nie jest często obserwowany
  2. Siedlisko. Wilgotne łąki, mokradła, bagniste polany, wydmy nadmorskie
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Pomorskie
  6. Pokarm. Związany z turzycami, z których wysysa soki
  7. Podobne. 3 inne krajowe gatunki z rodzaju. U Cymus melanocephalus brak pionowej smugi na przedpleczu i scutellum. Cymus claviculus różni się punktowaniem zwykle nieprzyciemnionych pokryw skrzydłowych. Najbardziej podobnego Cymus aurescens można wykluczyć po zaciemnieniu wierzchołków pokryw i ciemnych smugach na pokrywach nierównoległych do bocznych krawędzi tych pokryw
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Rozmieszczenie
  10. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply