Nithecus jacobaeae – Bobul krótkoskrzydły

Lygaeidae – Zwińcowate
Ciało owalne, brunatne z czarnym, nieregularnym plamkowaniem. Na środku tylnej połowy przedplecza i scutellum znajduje się wąska, pionowa, biała smuga. Czułki czarne. Znacznie częściej spotyka się osobniki o bardzo krótkich skrzydłach okrywających jedynie nasadę odwłoka – długoskrzydłe formy są rzadsze i na ogół są nimi samice.

Nithecus

Las wiączyński 29.07.2018

N.jacobeae

Las wiączyński 29.07.2018

Jaworze Nałęże 13.08.2015 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Jaworze Nałęże 13.08.2015 Fot. Grzegorz Gierlasiński

  1. Liczebność. Niezbyt pospolity; liczniejszy na południu kraju
  2. Biotop.Wrzosowiska oraz słoneczne, suche polany, skraje lasów, ugory i łąki
  3. Wymiary. Długość ciała  4-6 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Śląskie (okolice Bielska-Białej), łódzkie. Na Wyżynie Łódzkiej rzadki
  6. Pokarm. Soki roślinne
  7. Podobne. Nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Grzegorz Gierlasiński avidal
  9. Rozmieszczenie
  10. Wymowa: nitekus jakobee

avidal

Leave a Reply