Centrotus cornutus – Zgarb rogaty

Membracidae – Zgarbkowate
Przedplecze bardzo daleko wyciągnięte do tyłu, sięgające prawie końca odwłoku, z bocznymi wyrostkami, którym zawdzięcza nazwę.

Struga Dobieszkowska 02.06.2013

Struga Dobieszkowska 02.06.2013

Struga Dobieszkowska 02.06.2013

Struga Dobieszkowska 02.06.2013

Struga Dobieszkowska 02.06.2013

Struga Dobieszkowska 02.06.2013

Struga Dobieszkowska 02.06.2013

Struga Dobieszkowska 02.06.2013

Gdańsk 25.05.2022 Fot. Bogdan Mazur

C.cornutus

Uherce Mineralne 27.05.2019 Fot. Andrzej Kucharski

  1. Liczebność. Dość pospolity
  2. Biotop. Łąki, zarośla, skraje lasów, polany, ogrody; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 7-10 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, pomorskie, Bieszczady. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Soki roślin zielnych i drzewiastych; chętnie przesiaduje na ostrożeniach
  7. Podobne. Gargara genistae pozbawiona jest bocznych wyrostków przedplecza, a samo przedplecze sięga krócej ku tyłowi
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Bogdan Mazur Andrzej Kucharski avidal
Struga Dobieszkowska 02.06.2013

Struga Dobieszkowska 02.06.2013

Struga Dobieszkowska 02.06.2013 Nimfa

Struga Dobieszkowska 02.06.2013 Nimfa


avidal

Leave a Reply