Gargara genistae – Ostrożyca

Membracidae – Zgarbkowate
Przedplecze silnie wydłużone w kierunku tyłu ciała, bez bocznych wyrostków. Skrzydła przezroczyste.

Struga Dobieszkowska 28.07.2011

Struga Dobieszkowska 28.07.2011

  1. Liczebność. Niezbyt pospolita
  2. Biotop. Nasłonecznione tereny otwarte, ale także zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 3-6 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Soki roślinne, głównie z roślin motylkowatych i bobowatych
  7. Podobne. Przedplecze przeciętnie większego Centrotus cornutus jest zaopatrzone w boczne wyrostki (rogi) i silniej wydłużone
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply