Apolygus lucorum – Zielonek bylicowiec

Miridae – Tasznikowate
Ciało owalne, zielone – tylko zakrywka ciemna. Brak czarnej plamki w apikalnej, wierzchołkowej części klinika (cuneusa). Na goleniach czarne szczecinki.

Widzew 29.08.2014

Łódź – Widzew 29.08.2014

Widzew 29.08.2014

Łódź – Widzew 29.08.2014

Widzew 10.10.2014

Łódź – Widzew 10.10.2014

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Łąki, zarośla, skraje lasów, parki, przydroża, ugory
  3. Wymiary. Samica 5.1 – 5.9 mm. Samiec 5 – 5.5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie, małopolskie
  6. Pokarm. Nektar, soki roślinne. Nimfy polifagiczne, obserwowane na pokrzywach, bylicach, wrotyczach…
  7. Podobne. Przede wszystkim Apolygus spinolae, u którego wierzchołek klinika (cuneusa) jest czarny. Gatunki z rodzaju Lygocoris nie mają czarnych szczecin na goleniach
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Maks Syratt avidal
  9. Rozmieszczenie

Kraków 06.09.2020 Fot. Maksymilian Syratt


avidal

Leave a Reply