Calocoris alpestris – Ładzik wydłużony

Miridae – Tasznikowate
Ciało relatywnie smukłe w porównaniu z wieloma innymi zielonymi gatunkami. Głowa i przedplecze zielone. Obrączka szyjna zielona lub częściowo czarna. Scutellum zielone, u niektórych osobników z ciemno podkreślona przednią krawędzią. Pokrywy skrzydłowe jednolicie żywozielone z jaśniejszym od tła użyłkowaniem. Nogi zielone. Czułki zielone; ich pierwszy człon wydłużony – tak długi jak szerokość głowy.

Austria 20.08.2020 Fot. Michael Knapp

Austria 26.08.2020 Fot. Michael Knapp

  1. Status. Lokalny, nieliczny, rzadko obserwowany gatunek górski
  2. Siedlisko. Lasy i ich skraje, zarośla, polany i przydroża z ziołoroślami; preferuje tereny wilgotne, zwłaszcza w górach
  3. Wymiary. Długość ciała 9-11 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Soki roślinne z rozmaitych roślin zielnych, nektar. Larwy żerują głównie na pokrzywach
  7. Podobne. Liczne inne zielone tasznikowate, które zwykle nie są tak smukłe i/lub mają krótszy pierwszy człon czułków
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Michael Knapp
  9. Rozmieszczenie

Austria – Neunkirchen 06.06.2020 Nimfa Fot. Michael Knapp


Rodzaj Calocoris - Ładzik


avidal

Leave a Reply