Campyloneura virgula – Cytryn dzieworodek

Miridae – Tasznikowate
Głowa czarna. Reszta ciała charakterystycznie ubarwiona z żółtym scutellum i tej samej barwy klinikiem (cuneusem – to trójkątny fragment pokryw przed membraną); wierzchołek cuneusa czerwonawy. Nogi zielone, lub żółtozielone. Czułki uderzająco długie, zwykle z zaczerwienionym członem nasadowym.

Jemiołów 03.07.2014 Fot. Ryszard Orzechowski

 1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki. Samce krytycznie rzadkie LC
 2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zakrzewione polany, tereny ruderalne i osiedla; zwykle przesiaduje na drzewach i na krzewach (obserwowany m.in. na dębach, leszczynach, głogach, lilakach, czarnych bzach i ligustrach)
 3. Wymiary. Długość ciała 4-5 mm
 4. Aktywność. Koniec czerwca – październik
 5. Lokalizacja. Lubuskie. Nie wiem, czy został wykazany z Wyżyny Łódzkiej – ja odnalazłem tylko nimfę
 6. Pokarm. Drapieżny
 7. Podobne. Łatwy do rozpoznania, niemniej przy braku opatrzenia można go początkowo pomylić z kilkoma innymi gatunkami – w tym z Cyllecoris histrionius
 8. Uwagi. Rozmnaża się na ogół partenogenetycznie, jednak co jakiś czas dochodzi do rozmnażania płciowego
 9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Włodek Wypych Ryszard Orzechowski avidal
 10. Więcej o gatunku
 11. Rozmieszczenie

Łódź 2020 Larwa Fot. Włodek Wypych

C.virgula nymph

Las Łagiewnicki 22.06.2017 Nimfa


avidal

Leave a Reply