Campyloneura virgula – Cytryn dzieworodek

Miridae – Tasznikowate
Głowa czarna. Reszta ciała charakterystycznie ubarwiona z żółtym scutellum i tej samej barwy klinikiem (cuneusem – to trójkątny fragment pokryw przed membraną); wierzchołek cuneusa czerwonawy. Nogi zielone lub żółto-zielone. Czułki uderzająco długie, zwykle z zaczerwienionym członem nasadowym.

Turcja 18.06.2012 Fot. Barış Çerçi

Jemiołów 03.07.2014 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Status. Rzadki, choć wydaje się ostatnio zwiększać zasięg i liczebność. Samce krytycznie rzadkie LC
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, zakrzewione polany, tereny ruderalne i osiedla; zwykle przesiaduje na drzewach i na krzewach (obserwowany m.in. na dębach, leszczynach, głogach, lilakach, czarnych bzach i ligustrach)
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5 mm
  4. Aktywność. Koniec czerwca – październik
  5. Lokalizacja. Turcja, Polska – lubuskie, łódzkie
  6. Pokarm. Drapieżny
  7. Podobne. Łatwy do rozpoznania, niemniej przy braku opatrzenia można go początkowo pomylić z kilkoma innymi gatunkami – w tym z Cyllecoris histrionius
  8. Uwagi. Rozmnaża się na ogół partenogenetycznie, jednak co jakiś czas dochodzi do rozmnażania płciowego
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Barış Çerçi Włodek Wypych Ryszard Orzechowski avidal
  10. Rozmieszczenie

Łódź 2020 Larwa Fot. Włodek Wypych

C.virgula nymph

Las Łagiewnicki 22.06.2017 Nimfa

Turcja 18.06.2012 Fot. Barış Çerçi


avidal

Leave a Reply