Capsodes gothicus – Ogładzik buraczak

Miridae – Tasznikowate
Czarny pluskwiak z plemienia Mirini. Nogi i czułki czarne. Cuneus (klinik) i scutellum z pomarańczowymi plamami. Drugi człon czułka o długości osiągającej sumę długości członów 3 i 4.

Niemcy – Bausenberg 07.06.2021 Fot. Marek R.Swadzba

Struga Dobieszkowska 14.06.2011

Struga Dobieszkowska 14.06.2011

C.gothicus

Murawy Dobromierskie 28.06.2019

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Zarośla, łąki, skraje lasów, torfowiska, zarośnięte brzegi wód – preferuje stanowiska wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-6.5 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Niemcy, Polska – łódzkie, świętokrzyskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i nimfy odżywiają się sokami wysysanymi z roślin
  7. Podobne. Capsodes flavomarginatus różni się m.in. posiadaniem pionowej pomarańczowej przepaski środkowej na przedpleczu i w Polsce raczej nie występuje
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek R.Swadzba avidal
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie

Niemcy – Bausenberg 01.07.2021 Sporadycznie barwne plamy na tarczce i kliniku zanikają Fot. Marek R.Swadzba

Widzew 04.06.2015

Łódź – Widzew 04.06.2015

Torfowisko Rąbień 25.05.2011

Torfowisko Rąbień 25.05.2011

Torfowisko Rąbień 25.05.2011

Torfowisko Rąbień 25.05.2011

Struga Dobieszkowska 14.06.2011

Struga Dobieszkowska 14.06.2011

Torfowisko Rąbień 25.05.2011

Torfowisko Rąbień 25.05.2011

Widzew 08.06.2011

Łódź – Widzew 08.06.2011

Torfowisko Rąbień 25.05.2011

Torfowisko Rąbień 25.05.2011

Las wiączyński 04.06.2021 Nimfa


avidal

Leave a Reply