Capsodes gothicus – Ogładzik buraczak

Miridae – Tasznikowate
Czarny pluskwiak z plemienia Mirini. Nogi i czułki czarne. Cuneus i scutellum z pomarańczowymi plamami. Drugi segment anteny o długości osiągającej sumę długości członów 3 i 4.

Struga Dobieszkowska 14.06.2011

Struga Dobieszkowska 14.06.2011

Torfowisko Rąbień 25.05.2011

Torfowisko Rąbień 25.05.2011

Struga Dobieszkowska 14.06.2011

Struga Dobieszkowska 14.06.2011

C.gothicus

Murawy Dobromierskie 28.06.2019

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Zarośla, łąki, skraje lasów, torfowiska, zarośnięte brzegi wód – preferuje stanowiska wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-6.5 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, świętokrzyskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i nimfy odżywiają się sokami wysysanymi z roślin
  7. Podobne. Capsodes flavomarginatus różni się min. posiadaniem pionowej pomarańczowej przepaski środkowej na przedpleczu i w Polsce raczej nie występuje
  8. Więcej o gatunku
  9. Rozmieszczenie
Widzew 04.06.2015

Łódź – Widzew 04.06.2015

Torfowisko Rąbień 25.05.2011

Torfowisko Rąbień 25.05.2011

Torfowisko Rąbień 25.05.2011

Torfowisko Rąbień 25.05.2011

Widzew 08.06.2011

Łódź – Widzew 08.06.2011

Torfowisko Rąbień 25.05.2011

Torfowisko Rąbień 25.05.2011


avidal

Leave a Reply