Capsodes gothicus – Ogładzik buraczak

Miridae – Tasznikowate
Czarny pluskwiak z plemienia Mirini. Przedplecze z pomarańczowymi bocznymi krawędziami. Scutellum w znacznej mierze pomarańczowe. Przednie krawędzie pokryw jasno podkreślone. Cuneus (klinik) z pomarańczowymi plamami. Drugi człon czułków o długości osiągającej sumę długości członów 3 i 4. Nogi i czułki czarne.

Niemcy – Bausenberg 07.06.2021 Fot. Marek R.Swadzba

Struga Dobieszkowska 14.06.2011

Struga Dobieszkowska 14.06.2011

C.gothicus

Murawy Dobromierskie 28.06.2019

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Zarośla, łąki, skraje lasów, torfowiska, zarośnięte brzegi wód – preferuje stanowiska wilgotne, choć nie stroni i od suchych
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-6.5 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Niemcy, Polska – łódzkie, świętokrzyskie
  6. Pokarm. Imagines i nimfy odżywiają się sokami wysysanymi z roślin. Polują również na drobne owady o miękkim ciele
  7. Podobne. Capsodes flavomarginatus różni się m.in. obecnością pomarańczowej linii środkowej na przedpleczu i w Polsce raczej nie występuje
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek R.Swadzba avidal
  9. Rozmieszczenie

Niemcy – Bausenberg 01.07.2021 Sporadycznie barwne plamy na tarczce i kliniku zanikają Fot. Marek R.Swadzba

Widzew 04.06.2015

Łódź – Widzew 04.06.2015

Torfowisko Rąbień 25.05.2011

Torfowisko Rąbień 25.05.2011

Torfowisko Rąbień 25.05.2011

Torfowisko Rąbień 25.05.2011

Struga Dobieszkowska 14.06.2011

Struga Dobieszkowska 14.06.2011

Torfowisko Rąbień 25.05.2011

Torfowisko Rąbień 25.05.2011

Widzew 08.06.2011

Łódź – Widzew 08.06.2011

Torfowisko Rąbień 25.05.2011

Torfowisko Rąbień 25.05.2011

Las wiączyński 04.06.2021 Nimfa


avidal

Leave a Reply