Capsodes flavomarginatus – Ogładzik pomarańczowy

Miridae – Tasznikowate
Ubarwienie podstawowe czarne lub ciemnobrązowe. Przedplecze z pomarańczowymi plamami bocznymi i pomarańczową linią środkową. Pokrywy o jasnych krawędziach przednich; klinik (cuneus) z pomarańczową plamą. Nogi ciemne z jasnymi obrączkami lub bez takich obrączek.

Francja 16.05.2021 Fot. Bernard Noguès

Francja 16.05.2021 Fot. Bernard Noguès

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje południowozachodnią i zachodnią Europę
  2. Biotop. Zarośla, łąki, skraje lasów, pastwiska, ugory – preferuje stanowiska suche
  3. Wymiary. Długość ciała 6.9-7.7 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i nimfy odżywiają się sokami wysysanymi z roślin zielnych, głównie z rodziny bobowatych – jednak bodaj najczęściej obserwowany na pszeńcach z rodziny zarazowatych. Okazjonalnie łowią drobne bezkręgowce o miękkim ciele
  7. Podobne. U Capsodes gothicus brak pomarańczowej linii środkowej na przedpleczu
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Bernard Noguès
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply