Globiceps fulvicollis – Łowczyk wierzbomirek

Miridae – Tasznikowate
Głowa, przedplecze i tułów czarne. Skrzydła samicy zwykle zredukowane, nie wystające poza odwłok. Skrzydła samca zwykle normalnie rozwinięte, zakrywające odwłok. U nasady skrzydeł i na corium (przykrywce) żółte plamy. Pierwszy człon czułków pomarańczowy, stosunkowo krótki (krótszy od szerokości ciemienia).  Uda pomarańczowobrązowe.

Krzyżanowice 19.06.2016

Krzyżanowice 19.06.2016

Krzyżanowice 19.06.2016

Krzyżanowice 19.06.2016

Murawy dobromierskie 25.07.2014 Samica

Murawy Dobromierskie 25.07.2014 ♀

  1. Status. Nierzadki, zwłaszcza na południu kraju
  2. Siedlisko. Zarośla, skraje lasów, wrzosowiska, murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Samica 4.5-5.5 mm. Samiec 5-6 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Murawy Dobromierskie, Ponidzie
  6. Pokarm. Nektar, sok roślinny. Larwy żywią się sokiem roślinnym, chętnie wysysanym z wierzb
  7. Podobne. Pozostałe 4 krajowe gatunki z tego rodzaju, różniące się detalami takimi jak ubarwienie nóg, czy skrzydeł – samice często nie do rozróżnienia na fotografiach terenowych. Do samców bardzo podobny jest Dryophilocoris flavoquadrimaculatus, u którego pierwszy człon czułków jest dłuższy od szerokości ciemienia
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie

Rodzaj Globiceps - Łowczyk


avidal

Leave a Reply