Halticus luteicollis – Przegonik żółtogłowy

Miridae – Tasznikowate
Głowa żółta, w przedniej części szpiczasto przewężona. Przedplecze żółte, często z ciemną smugą przy podstawie. Pokrywy ciemne ze złocistym opyleniem; nie odnotowano znalezienia osobników o skróconych pokrywach skrzydłowych. Uda żółte z czarnymi obrączkami nasadowymi; tylne uda zgrubiałe, przystosowane do wykonywania skoków. Golenie żółte.

Francja 05.07.2017 Fot. Bernard Noguès

Francja 05.07.2017 Fot. Bernard Noguès

  1. Liczebność. Rzadki
  2. Biotop. Łąki, skraje lasów, polany, przydroża
  3. Wymiary. Długość ciała 2.8-3.6 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce głównie na południu i na południowym wschodzie kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy wysysają soki z liści, nasion, pąków i kwiatów przytulii
  7. Podobne. Pozostałe 3 krajowe gatunki różnią się ciemną głową i brakiem złocistego opylenia na pokrywach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Bernard Noguès
  9. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply