Heterocordylus genistae – Kordek janowcowiec

Miridae – Tasznikowate
Ciało owalne, z wierzchu bardzo gęsto, biało, łuskowato owłosione. Uda ciemne, golenie czarne lub w znacznej mierze żółtobrązowe. Drugi człon czułków u samicy silnie, maczugowato zgrubiały, u samca tylko lekko zgrubiały.

Hiszpania – Granada 30.05.2017 ♂ Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 19.05.2017 ♀ Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 31.05.2017 ♀ Fot. Simon Oliver

  1. Status. Rzadko obserwowany
  2. Siedlisko. Leśne polany, ogrody, murawy
  3. Wymiary. Długość ciała 3.9-4.9 mm
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Hiszpania
  6. Pokarm. Semizoofag. Poluje na drobne bezkręgowce o miękkim ciele (zwłaszcza drobne pluskwiaki równoskrzydłe). Dietę uzupełnia sokami roślinnymi wysysanymi ze szczodrzeńców i janowców
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się m.in. brakiem pogrubienia 2-ego członu czułków u samicy (niemal niezgrubiały u H.erythrophthalmus, H.leptocerus i H.tibialis), zgrubiałym 2-im członem czułków u samca (H.tumidicornis) czy też mniej obfitym owłosieniem ciała
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Simon Oliver
  9. Rozmieszczenie

Hiszpania – Granada 19.05.2017 Larwa Fot. Simon Oliver


avidal

Leave a Reply