Lygus gemellatus – Zmienik zieleńczak

Miridae – Tasznikowate
Głowa, przedplecze i pokrywy w mniejszej lub większej części zielone. Jeśli przy przedniej krawędzi scutellum występuje czarna plama, to jest ona na ogół rozwidlona po srodku i dwukrotnie zatokowato wcięta – zielona część sutellum przyjmuje wtedy kształt serca. Na przykrywce (corium) ciemne plamki. Wierzchołek klinika (cuneus) zawsze z ciemną plamką o zmiennej wielkości – niekiedy jest ona bardzo drobna i trudno dostrzegalna. Zakrywka z jasnymi, łukowato wygiętymi żyłkami.

Turcja 09.08.2016 Fot. Barış Çerçi

  1. Liczebność. Pospolity i liczny
  2. Biotop. Łąki, ugory, polany, skraje lasów, pola, tereny ruderalne i miejskie
  3. Wymiary. Długość ciała 5.2-5.7 mm
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Turcja. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Soki roślinne – żeruje na rozmaitych roślinach zielnych; chętnie na bobowatych i na bylicach; oraz na trawach – w tym na zbożach
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju – identyfikacja obarczona znacznym ryzykiem błędu z uwagi na dużą zmienność osobniczą
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Barış Çerçi
  9. Rozmieszczenie

Rodzaj Lygus - Zmienik


avidal

Leave a Reply