Macrotylus paykullii – Maryn cętkowany

Miridae – Tasznikowate
Ciało owalne, z wierzchu krótko, lecz wyraźnie owłosione. Przedplecze i scutellum zielone. Pokrywy szarozielonkawe z licznymi płatami ciemnych włosków. Zakrywka jasno użyłkowana, ciemno, kontrastowo plamkowana – plamki te są wyraźniej zaznaczone, niż u większości innych gatunków z rodzaju. Golenie uderzająco cienkie – cecha diagnostyczna rodzaju. Pierwszy człon czułków oraz nasada członu drugiego są czarne.

Hiszpania – Granada 24.05.2019 Fot. Simon Oliver

Turcja 08.09.2018 Fot. Barış Çerçi

Hiszpania – Granada 15.05.2021 Fot. Simon Oliver

  1. Liczebność. Nieczęsto obserwowany, miejscami liczny
  2. Biotop. Łąki, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 2.8-3.7 mm
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Hiszpania, Turcja. W Polsce głównie na południu
  6. Pokarm. Imagines i nimfy wysysają soki roślinne; głównie żerują na wilżynach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się ubarwieniem czułków i zwykle pozbawione są tak wyraźnych plam z włosków na pokrywach; są też  zauważalnie większe
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Simon Oliver Barış Çerçi
  9. Rozmieszczenie

Hiszpania – Granada 22.04.2020 Fot. Simon Oliver


Rodzaj Macrotylus - Maryn


avidal

Leave a Reply