Oncotylus viridiflavus – Chropook chmielowiec

Miridae – Tasznikowate
Ciało owalne. Głowa i przedplecze niebieskozielone z czarnym plamkowaniem. Scutellum żółtozielone z zaczernionymi przednimi kątami. Nogi żółtozielone, czarno plamkowane.

Oncotylus

Okuninka 18.07.2018

O.viridiflavus

Okuninka 18.07.2018

O viridiflavus

Okuninka 18.07.2018

O.viridifilavus

Okuninka 17.07.2018

  1. Liczebność. Niezbyt pospolity
  2. Biotop. Łąki, ugory, polany, ogrody, przydroża i inne tereny z rośliną żywicielską
  3. Wymiary. Samica 7-7.5 mm. Samiec 6.2-7.8 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Lubelskie, łódzkie
  6. Pokarm. Imagines i larwy wysysają soki z chabrów
  7. Podobne. Charakterystyczny. Drugi krajowy gatunek z rodzaju – Oncotylus punctipes – różni się jednolicie zielonymi głową, przedpleczem i scutellum
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie
Onc.viridiflavus

Okuninka 17.07.2018

On. viridiflavus

Okuninka 17.07.2018

O viridiflavus

Okuninka 17.07.2018

Tomaszów Mazowiecki 25.07.2021

Tomaszów Mazowiecki 25.07.2021


avidal

Leave a Reply