Orthonotus rufifrons – Uczarek pokrzywik

Miridae – Tasznikowate
Gatunek o wyraźnym dymorfizmie płciowym. Samica – ciało zwarte, głowa czerwona lub żółta (sporadycznie czarna), skrzydła nie zakrywające całego odwłoka, 2 człon czułków żółty z czarna obrączką apikalną. Samiec – ciało smukłe, głowa czarna, skrzydła zachodzące poza wierzchołek odwłoka, 2 człon czułków jednolicie czarny.

Belgia 01.07.2022 ♀ Fot. Gilles San Martin

Belgia 01.07.2022 ♀ Fot. Gilles San Martin

Turcja 25.06.2017 ♀ Fot. Barış Çerçi

Orth.rufifrons

Kraków 18.06.2019 ♀ Fot. Maksymilian Syratt

  1. Status. Dawniej pospolity, obecnie coraz rzadziej obserwowany
  2. Siedlisko. Zarośla, lasy, polany, tereny ruderalne – gatunek wilgociolubny regularnie znajdowany na ziołoroślach
  3. Wymiary. Długość ciała 3.2-4.4 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Turcja, Belgia, Polska – małopolskie
  6. Pokarm. Semizoofag wysysający soki roślinne (zwłaszcza z pokrzyw) oraz polujący na drobne bezkręgowce
  7. Podobne. Kilka innych gatunków – mimo to nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Gilles San Martin Barış Çerçi Maks Syratt
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie

Turcja 25.06.2017 ♂ Fot. Barış Çerçi


avidal

Leave a Reply