Orthotylus flavinervis – Zielonatek jaworowiec

Miridae – Tasznikowate
Głowa żółta. Ciało owalne, zielone, pokryte jasnymi włoskami. Pokrywy niemal zawsze nieskrócone, zielone. Zakrywka z żółtymi żyłkami. Uda zielone. Golenie zielone lub żółte.

Niemcy – Czerwiec 2021 Fot. Benjamin Fabian

  1. Status. Rzadko obserwowany
  2. Siedlisko. Zarośla, skraje lasów, polany, ogrody – znajdowany zwykle na klonach i olszach
  3. Wymiary. Długość ciała 5.2-6.1 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Niemcy
  6. Pokarm. Soki roślinne i drobne bezkręgowce
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju – u najbardziej zbliżonego rozmiarami Orthotylus marginalis żyłki na zakrywce są zielone; związany jest z wierzbami i topolami
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Benjamin Fabian
  9. Rozmieszczenie

Rodzaj Orthotylus - Zielonatek


avidal

Leave a Reply