Orthotylus marginalis – Zielonatek mszycowiec

Miridae – Tasznikowate
Ciało owalne, pokryte jasnymi włoskami. Scutellum zielone lub przynajmniej częściowo żółte. Krawędzie pokryw skrzydłowych często żółto obwiedzione. Na zakrywce zielone żyłki. Czułki żółtobrązowe – 2 człon nieco dłuższy od członów 3 i 4 łącznie.

Niemcy – Borkum 04.08.2012 Fot. gernotkunz

Niemcy – Borkum 04.08.2012 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, polany, zarośla, ogrody, parki, doliny rzeczne, łozowiska. Znajdowany zwykle na drzewach i krzewach liściastych
  3. Wymiary. Długość ciała 5.8-6.9 mm. Największy krajowy
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień/wrzesień. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Owady o miękkim ciele oraz soki roślinne
  7. Podobne. Liczne inne zielone tasznikowate, w tym kilkanaście innych krajowych gatunków z rodzaju Orthotylus. Wiarygodna identyfikacja na podstawie fotografii terenowych zwykle niewykonalna – być może  na zdjęciach znajduje się inny gatunek z rodzaju
  8. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. Rozmieszczenie
  10. Więcej o gatunku

Rodzaj Orthotylus - Zielonatek


avidal

Leave a Reply