Phytocoris dimidiatus – Pospiesznik dębowy

Miridae – Tasznikowate
Ciało owalne, ciemne. Przedplecze z jasno podkreślona tylną krawędzią. Scutellum z żółtawymi plamami bocznymi i jasnym wierzchołkiem; w przednich kątach zwykle czarne, ukośne, kreskowate plamki. Pokrywy w znacznej mierze czarne, miejscami z rozmytym, marmurkowym cętkowaniem. Tylne uda długie, masywne. Golenie dwubarwne; naprzemiennie ciemne i jasne obrączki na środkowych goleniach są mniej więcej tej samej długości lub jasne obrączki są nieco krótsze od ciemnych – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

Łuków 27.08.2022 Phytocoris dimidiatus/reuteri Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów, zarośla, ogrody, parki, sady, polany; regularnie obserwowany na dębach
  3. Wymiary. Długość ciała 5.3-7 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień/październik. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Głównie drobne bezkręgowce
  7. Podobne. Przede wszystkim rzadszy Phytocoris reuteri, którego można odróżnić poprzez analizę genitaliów samca. Inne gatunki z rodzaju różnią się m.in. detalami ubarwienia
  8. Autor obserwacji – Ricosz
  9. Rozmieszczenie

Rodzaj Phytocoris - Pospiesznik


avidal

Leave a Reply