Plesiodema pinetella

Miridae – Tasznikowate
Głowa i przedplecze czarne lub ciemnobrązowe, gładkie. Pokrywy ciemne (zwłaszcza u samców), zwykle z rozjaśnieniami na kliniku (cuneus) i wzdłuż przednich krawędzi, pozbawione owłosienia. Nogi i czułki żółtobrązowe.

Hiszpania – Granada 15.03.2019 ♀ Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 15.03.2019 ♀ Fot. Simon Oliver

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki
  2. Biotop. Tereny z sosnami, z którymi są ekologicznie związane i na których odbywają rozwój – chętnie na terenach nasłonecznionych, o piaszczystym podłożu (w tym w pasie wydm nadmorskich), ale także na pojedynczo rosnących drzewach w obrębie osiedli ludzkich
  3. Wymiary. Długość ciała 2.6-3.5 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Hiszpania. W Polsce na rozproszonych stanowiskach w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i nimfy żywią się sokami roślinnymi oraz wysysają drobne owady o miękkim ciele
  7. Podobne. Gładkie, bezwłose ciemne z wierzchu ciało oraz jasne nogi pozbawione obrączek znacznie ułatwiają identyfikację
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Simon Oliver
  9. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply