Polymerus nigrita

Miridae – Tasznikowate
Przedplecze, scutellum i pokrywy czarne, pokryte złotymi, lub srebrnymi włoskami. Na wierzchołkach pokryw, czyli na klinikach (cuneus) żółte akcenty. Uda czarne. Golenie czarne z szerokimi jasnymi obrączkami i licznymi sztywnymi szczecinkami.

Struga Dobieszkowska 19.06.2011

Struga Dobieszkowska 19.06.2011

Moszczenica 18.06.2015

Moszczenica 18.06.2015

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Skraje lasów, zarośla, łąki, przydroża, ugory, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 4.2-4.9 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubuskie
  6. Pokarm. Soki roślin z rodziny marzanowatych, zwłaszcza przytulii
  7. Podobne. Pozostałych 8, w większości zdecydowanie rzadszych gatunków z tego rodzaju, które różnią się ubarwieniem przedplecza, goleni, czy klinika
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji –  Lucyna Bugiera avidal
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie

Chociszewo 31.05.2022 Larwa Fot. Lucyna Bugiera


Rodzaj Polymerus


avidal

Leave a Reply