Psallus spp.

Miridae – Tasznikowate
Ciało owalne, często pokryte jasnymi włoskami. Ubarwienie w zależności od gatunku od jasnożółtego po niemal czarny. W Polsce co najmniej 20 gatunków, których rozróżnienie na fotografiach terenowych jest praktycznie niewykonalne – determinacja zwykle opiera się na analizie genitaliów samców.

Gryżyna 04.06.2016 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Większość gatunków zalicza się do rzadkich, lub bardzo rzadkich
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, aleje; znajdowany zwykle na dębach
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie od 3 do 6 mm
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – wrzesień/październik. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Lubuskie. Nie wiem, które gatunki były wykazywane z Wyżyny Łódzkiej
  6. Pokarm. Soki roślinne oraz drobne bezkręgowce o miękkim ciele
  7. Podobne. Niektóre inne tasznikowate
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ryszard Orzechowski

Rodzaj Psallus


avidal

Leave a Reply