Rodzaj Psallus

Dorastające co najwyżej do 6 mm gatunki fitofagiczne, często pokryte łuskowatymi, krótkimi, jasnymi włoskami. W Polsce 23 gatunki. Rodzaj Psallus uchodzi za jeden z najtrudniejszych do identyfikacji.

Leave a Reply