Pseudoloxops coccineus – Jaspisek jesioniak

Miridae – Tasznikowate
Ciało owalne, żółtawe. Oczy, boczne krawędzie przedplecza (a niekiedy całe przedplecze), żyłki na zakrywce, tylne uda i pierwszy człon czułków są intensywnie karminowoczerwone. Scutellum częściowo lub całkowicie czerwone. Pokrywy obficie, czerwono nakrapiane, a na kliniku (cuneus) czerwona plama. Przednie i środkowe nogi oraz pozostałe człony czułków jednolicie żółte. Znane wyłącznie długoskrzydłe (makropteryczne) osobniki.

Austria – Leibnitz 30.06.2021 Fot. gernotkunz

Austria – Leibnitz 28.07.2015 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadki
  2. Biotop. Ogrody, parki, aleje jesionowe
  3. Wymiary. Długość ciała 4.1-4.5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec/lipiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce głównie na południu, lokalnie
  6. Pokarm. Semizoofag. Soki wysysane z jesionów, oraz drobne bezkręgowce – zwłaszcza nimfy  przedkładają drapieżnictwo nad soki roślinne
  7. Podobne. Niepowtarzalny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply