Salicarus roseri – Barwenek łozowik

Miridae – Tasznikowate
Ciało owalne, o zmiennym ubarwieniu. Głowa, przedplecze, scutellum i pokrywy od żółtoczerwonych po ciemnobrązowe, a częściowo wręcz czarne. Uda zawsze przynajmniej częściowo czerwone. Golenie żółte z czarnymi plamkami, z których wyrastają krótkie, delikatne szczecinki. Drugi człon czułków znacznie dłuższy od pozostałych i lekko zgrubiały.

Turcja 07.06.2017 Fot. Barış Çerçi

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany
  2. Biotop. Łozowiska, brzegi zbiorników wodnych, mokradła; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-4.3 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Turcja. W Polsce głównie na południu  kraju
  6. Pokarm. Soki roślinne – żeruje na wierzbach
  7. Podobne. W pierwszej chwili przypomina nieco niektóre gatunki z rodzaju Deraeocoris
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Barış Çerçi
  9. Rozmieszczenie
  10. Więcej o gatunku

Turcja 07.06.2017 Nimfa Fot. Barış Çerçi


avidal

Leave a Reply