Teratocoris antennatus – Brelotek zmienny

Miridae – Tasznikowate
Ciało owalne. Oczy czerwonobrązowe, duże i wypukłe, osadzone na bokach głowy. Przedplecze niemal nigdy nie jest jednolicie, lecz zaczernione w mniejszej lub większej części. Scutellum również w znacznej mierze czarne, kontrastujące ze zwykle zielonymi, a rzadziej żółtopomarańczowymi pokrywami. Pokrywy z zaczernieniem wzdłuż szwu pokryw – u samicy jest ono zwykle niewielkie i miejscowe, u samca może rozlewać się szeroko na pokrywy; w ekstremalnych przypadkach całe pokrywy samca mogą być czarne. Nogi zielone; kolana mniej lub bardziej intensywnie pomarańczowe.

Austria – Styria 23.07.2021 ♀ – typowa forma barwna Fot. gernotkunz

Austria – Styria 23.07.2021 ♀ Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Bardzo rzadko obserwowany i poławiany
  2. Biotop. Szuwary, pobrzeża zbiorników wodnych, podmokłe łąki, mokradła, torfowiska
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 5.2-5.5 mm, samca 3.2-3.5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na rozproszonych stanowiskach
  6. Pokarm. Imagines i nimfy wysysają soki roślinne  – wymienia się sitowiec nadmorski
  7. Podobne. W Polsce występują dwa inne gatunki z rodzaju – Teratocoris paludum i Teratocoris saundersi. Zwłaszcza samice mogą być bardzo trudne do rozróżnienia – na ogół jednak ubarwienie ich przedplecza, scutellum i pokryw jest zbliżone, mniej kontrastowe niż u T.antennatus
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. Rozmieszczenie
  10. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply