Trigonotylus psammaecolor – Wysmukłek wydmowy

Miridae – Tasznikowate
Ciało smukłe, zielone. Przez środek głowy i przedplecza przebiega pionowa bruzda. Przedplecze gładkie, pozbawione wyraźnego punktowania. Nogi długie i cienkie, zwłaszcza tylne uda i golenie silnie wydłużone. Czułki mniej lub bardziej czerwone, lecz pierwszy człon zielony.

Niemcy – Borkum 29.07.2012 Fot. gernotkunz

Niemcy – Borkum 29.07.2012 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadki, sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Wydmy śródlądowe i nadmorskie
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-7 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce znany z Mazowsza i z pasa wydm nadmorskich
  6. Pokarm. Wysysa trawy  – najczęściej znajdowany na perzu sitowym Elymus farctus. Okazjonalnie wysysa martwe bezkręgowce
  7. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  8. Podobne. U pozostałych krajowych gatunków z rodzaju pierwszy człon czułków jest przynajmniej częściowo czerwony
  9. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply