Himacerus apterus – Zażartka drzewna

Nabidae – Zażartkowate
Stosunkowo krępa zażartka o silnie skróconych, brązowoczerwonych skrzydłach sięgających maksymalnie do 4-go tergitu odwłoka. Connexivum tylko lekko podwinięte do góry, czarne z pomarańczowoczerwonymi plamkami, lepiej widocznymi u samicy. Na tylnych goleniach długie szczecinki, niemal dwukrotnie dłuższe od szerokości goleni. Czułki dłuższe, niż tułów i odwłok łącznie. Kłujka silnie wygięta do dołu.

H.apterus

Las wiączyński 30.07.2018

Las wiączyński 27.07.2015

Las wiączyński 27.07.2015  Skrzydła silnie skrócone

Las wiączyński 27.07.2015

Las wiączyński 27.07.2015   Na tylnej goleni widoczne długie szczecinki

Karpacz 24.07.2017 Fot. Marek R.Swadzba

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, zarośla, parki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 8-11 m
  4. Aktywność. Lipiec – październik; nimfy od maja
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie, lubuskie, dolnośląskie, podkarpackie, mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Mszyce, roztocze i inne drobne bezkręgowce, które wysysa
  7. Podobne. Przede wszystkim zażartka Himacerus mirmicoides, którą można odróżnić po nieco dłuższych skrzydłach, silniej podwiniętym connexivum oraz czułkach krótszych od tułowia i odwłoka łącznie, a także po krótszych szczecinkach na tylnych goleniach
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Adrian Peplak Marek R.Swadzba Marcin Szot Lucyna Bugiera avidal
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie
Himacerus nymph

Las wiączyński 21.06.2018 Nimfa Himacerus sp.

Chociszewo 15.06.2022 Larwa młodego stadium Fot. Lucyna Bugiera

H.apterus in copula

Włodawa 17.07.2018

H.apterus.

Włodawa 17.07.2018

Nisko 09.07.2022 ♀ świeżo po ostatnim linieniu Fot. Marcin Szot

Nisko 09.07.2022 ♀ Fot. Marcin Szot

Las wiączyński 27.07.2015

Las wiączyński 27.07.2015   Kłujka zagięta do dołu

Warszawa – Białołęka 26.06.2022 Larwa Fot. Adrian Peplak

Him.apterus

Włodawa 16.07.2018


avidal

3 thoughts on “Himacerus apterus – Zażartka drzewna

Leave a Reply