Himacerus apterus – Zażartka drzewna

Nabidae – Zażartkowate
Stosunkowo krępa zażartka o silnie skróconych, brązowoczerwonych skrzydłach sięgających maksymalnie do 4-go tergitu odwłoka. Connexivum czarne z pomarańczowoczerwonymi plamkami, lepiej widocznymi u samicy. Na tylnych goleniach długie szczecinki, niemal dwukrotnie dłuższe od szerokości goleni. Czułki dłuższe, niż tułów i odwłok łącznie. Kłujka silnie wygięta do dołu.

H.apterus

Las wiączyński 30.07.2018

Las wiączyński 27.07.2015

Las wiączyński 27.07.2015  Skrzydła silnie skrócone

Las wiączyński 27.07.2015

Las wiączyński 27.07.2015   Na tylnej goleni widoczne długie szczecinki

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, zarośla, parki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 8-11 m
  4. Aktywność. Lipiec – październik; nimfy od maja
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Mszyce, roztocze i inne drobne bezkręgowce, które wysysa
  7. Podobne. Przede wszystkim zażartka Himacerus mirmicoides, którą można odróżnić po nieco dłuższych skrzydłach, czułkach krótszych od tułowia i odwłoka łącznie, oraz krótszych szczecinkach na tylnych goleniach
  8. Więcej o gatunku
  9. Rozmieszczenie
Himacerus nymph

Las wiączyński 21.06.2018 Nimfa Himacerus sp.

H.apterus in copula

Włodawa 17.07.2018

H.apterus.

Włodawa 17.07.2018

Las wiączyński 27.07.2015

Las wiączyński 27.07.2015   Kłujka zagięta do dołu

Him.apterus

Włodawa 16.07.2018

3 thoughts on “Himacerus apterus – Zażartka drzewna

Leave a Reply