Nabis limbatus – Zażartka jajowata

Nabidae – Zażartkowate
Stosunkowo masywna zażartka o szerokim odwłoku. Niemal zawsze silnie skrócone skrzydła sięgają co najwyżej do połowy 3 tergitu. Kłujka łukowato wygięta. Boki głowy za oczami nie rozchodzą się wyraźnie.

Las wiączyński 09.07.2016

Las wiączyński 09.07.2016

Las wiączyński 09.07.2016

Las wiączyński 09.07.2016

Zawisze 17.07.2015 Fot. Ryszard Orzechowski

Zawisze 17.07.2015 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Wilgotne łąki, brzegi zbiorników wodnych, leśne drogi, polany i prześwietlenia
  3. Wymiary. Długość ciała 7.5-9 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – październik
  5. Lokalizacja. Lubuskie, łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Drapieżna
  7. Podobne. Smuklejsza i wyraźnie większa (9.5-12 mm), rzadka Nabis lineatus, u której boki głowy rozchodzą się za oczami a connexivum jest węższe. Pozostałe gatunki z rodzaju, nawet jeśli mają skrócone pokrywy, to sięgają one poza 3 tergit
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ryszard Orzechowski avidal
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply