Nepidae – Płoszczcycowate

Wodne, drapieżne pluskwiaki o spłaszczonym ciele. Głowa mała. Kłujka krótka, zakrzywiona. Przednie nogi służą za narządy chwytne. Zasiedlają zbiorniki słodkowodne, zarówno płytkie, jak i głębokie; stojące jak i wolno płynące. Rzadko pływają preferując pełzanie po dnie i po zanurzonych w wodzie częściach roślin. Jeśli pływają, to blisko powierzchni wody; oddychają przez rurkę oddechową.
W Polsce tylko 2 gatunki.

Leave a Reply