Ranatra linearis – Topielnica

Nepidae – Płoszczycowate
Ciało długie, spłaszczone, z podwójną rurką oddechową na końcu odwłoka. Grzbietowa część ciała ubarwiona brunatnie, a spodnia piaskowo-żółto. Przednie odnóża zmodyfikowane w narząd chwytny. Niewielka część osobników jest zdolna do lotu, u większości mięśnie skrzydłowe zanikają. Słabo pływa, zazwyczaj powoli spaceruje po łodygach i liściach

Łuków 22.08.2015 Fot. Ricosz

Łuków 22.08.2015 Fot. Ricosz

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Zbiorniki wodne z wodą stojącą, rzadziej wolno płynące
  3. Wymiary. Samica 35-39 mm. Samiec 31-33 mm. Rurka oddechowa 25-34 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Drapieżnik czatujący nieruchomo na ofiary, którymi są owady wodne, ich larwy, kijanki i drobne ryby
  7. Podobne. Charakterystyczna
  8. Uwagi. Topielnica posiada potężną kłujkę, którą potrafi bardzo boleśnie ukłuć
  9. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ewa Rauner Ricosz
  10. Rozmieszczenie

Puławy 31.03.2021 Fot. Ewa Rauner

Puławy 31.03.2021 Fot. Ewa Rauner

Puławy 31.03.2021 Fot. Ewa Rauner


Ricosz

Leave a Reply