Notonectidae – Pluskolcowate

Pływające grzbietem do dołu drapieżne pluskwiaki wodne o zwartej, klinowatej budowie ciała. Kłujka masywna, 4-członowe czułki bardzo krótkie.
W Polsce 6 gatunków z 1 rodzaju.

Notonecta spp. - Pluskolce Widzew 03.10.2010

Leave a Reply