Notonectidae – Pluskolcowate

Pływające grzbietem do dołu drapieżne pluskwiaki wodne o zwartej, klinowatej budowie ciała. Kłujka masywna, 4-członowe czułki bardzo krótkie.
W Polsce 6 gatunków z 1 rodzaju.

Widzew 03.10.2010 Notonecta spp. – Pluskolce

Leave a Reply