Antheminia lunulata – Anteminia księżycowa

Pentatomidae – Tarczówkowate
Ciało krępe i stosunkowo zwarte. Tylna krawędź przedplecza ciemniejsza od części nasadowej, często wpadająca w róż. Scutelllum bardzo duże, zwykle żółte lub zielone. Connexivum dobrze widoczne, z czarnymi, punktowymi plamkami. Dwa pierwsze człony czułków jasne.

Antheminia

Winiary Zagojskie 10.07.2016

Anth. lunulata

Winiary Zagojskie 10.07.2016

Anteminia księżycowa

Winiary Zagojskie 10.07.2016

  1. Status. Rzadka, lokalna, występuje na rozproszonych stanowiskach głównie na południu kraju
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne, murawy napiaskowe i inne ciepłe, otwarte biotopy. Wiosną obserwowana na kwitnących miłkach wiosennych, a późnym latem na baldachach (info Grzegorz Kolago)
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Ponidzie, gdzie bywa liczna
  6. Pokarm. Soki roślinne wysysane z pędów, nasion i owoców. Nimfy żerują m.in. na wilczomleczach i na bylicach
  7. Podobne. Często mylona z pospolitymi i przeciętnie większymi, oraz o smuklejszej sylwetce borczyńcami z rodzaju Carpocoris, u których czułki są w całości ciemne
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Rozmieszczenie
A.lunulata

Rezerwat Krzyżanowice 13.08.2018

A.lunulata

Krzyżanowice 07.08.2016

A.lunulata

Winiary Zagojskie 10.07.2016

A lunulata

Winiary Zagojskie 10.07.2016

A lunulata

Rezerwat Krzyżanowice 13.08.2018

A.lunulata

Rezerwat Krzyżanowice 20.05.2019

An.lunulata

Rezerwat Krzyżanowice 20.05.2019


avidal

Leave a Reply