Antheminia lunulata – Anteminia księżycowa

Pentatomidae – Tarczówkowate
Ciało krępe i stosunkowo zwarte. Tylna krawędź przedplecza ciemniejsza od części nasadowej, często wpadająca w róż. Scutelllum bardzo duże, zwykle żółte lub zielone. Connexivum dobrze widoczne, z czarnymi, punktowymi plamkami. Dwa pierwsze człony czułków jasne.

Antheminia

Winiary Zagojskie 10.07.2016

Anth. lunulata

Winiary Zagojskie 10.07.2016

Anteminia księżycowa

Winiary Zagojskie 10.07.2016

  1. Liczebność. Rzadka, lokalna, na rozproszonych stanowiskach w całym kraju
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, murawy napiaskowe i inne ciepłe, otwarte biotopy. Wiosną obserwowana na kwitnących miłkach wiosennych, a późnym latem na baldachach (info Grzegorz Kolago)
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Ponidzie, gdzie bywa liczna. Na Wyżynie Łódzkiej z pewnością bardzo rzadka, lub nieobecna
  6. Pokarm. Soki roślinne wysysane z pędów, nasion i owoców. Nimfy żerują min. na wilczomleczach i na bylicach
  7. Podobne. Często mylona z pospolitymi i przeciętnie większymi, oraz o smuklejszej sylwetce borczyńcami z rodzaju Carpocoris, u których czułki są w całości ciemne
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie
A.lunulata

Rezerwat Krzyżanowice 13.08.2018

A.lunulata

Krzyżanowice 07.08.2016

A.lunulata

Winiary Zagojskie 10.07.2016

A lunulata

Winiary Zagojskie 10.07.2016

A lunulata

Rezerwat Krzyżanowice 13.08.2018

A.lunulata

Rezerwat Krzyżanowice 20.05.2019

An.lunulata

Rezerwat Krzyżanowice 20.05.2019


avidal

Leave a Reply