Holcostethus sphacelatus – Pierścienica ziołomirka

Pentatomidae – Tarczówkowate
Pokrywy, przedplecze, tarczka gęsto punktowane. Na przedpleczu, w jego przedniej części, dwie jasne plamki, nie zawsze dobrze widoczne. Connexivum zna przemiennie jasnymi i ciemnymi plamkami. Ostatnie 2 człony czułków żółte u nasady, a poza tym czarne.

Chociszewo 14.10.2019 Fot. Lucyna Bugiera

Las żeromiński 06.06.2014

Las żeromiński 06.06.2014

Las żeromińśki 06.06.2014

Las żeromińśki 06.06.2014

  1. Liczebność. Rzadka, sporadycznie obserwowana
  2. Biotop. Zarośla, skraje lasów, polany, ziołorośla
  3. Wymiary. Długość ciała 9-10 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubuskie
  6. Pokarm. Soki roślinne
  7. Podobne. Peribalus strictus różni się m.in. ubarwieniem czułków, oraz brakiem jasnych plamek na przedpleczu
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Lucyna Bugiera avidal
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply