Holcostethus sphacelatus

Pentatomidae – Tarczówkowate
Pokrywy, przedplecze, tarczka gęsto punktowane. Na przedpleczu, w jego przedniej części, dwie jasne plamki, nie zawsze dobrze widoczne.  Connexivum i czułki dwubarwne.

Las żeromiński 06.06.2014

Las żeromiński 06.06.2014

Las żeromińśki 06.06.2014

Las żeromińśki 06.06.2014

  1. Liczebność. Rzadki, a może nawet bardzo rzadki
  2. Biotop. Zarośla, skraje lasów, polany, ziołorośla
  3. Wymiary. Długość ciała 9-10 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Soki roślinne
  7. Podobne. Peribalus strictus różni się min. ubarwieniem czułków, oraz brakiem jasnych plamek na przedpleczu
  8. Więcej o gatunku
  9. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply