Picromerus bidens – Zbrojec dwuzębny

Pentatomidae – Tarczówkowate
Brązowy, drapieżny pluskwiak o długich, czerwonych czułkach. Boki przedplecza (pronotum) wyprofilowane w ostre kolce. Na tarczce (scutellum) dwie czerwone lub pomarańczowe plamki.

Widzew 13.09.2014

Łódź – Widzew 13.09.2014

Widzew 13.09.2014

Widzew 13.09.2014

p.bidens

Łódź – Majerowskie Pole 06.07.2018

pic.bidens

Łódź – Majerowskie Pole 06.07.2018

Widzew 13.09.2014

Łódź – Widzew 13.09.2014

Widzew 13.09.2014

Łódź – Widzew 13.09.2014

Grotniki 13.07.2011

Grotniki 13.07.2011

Chociszewo 10.10.2019 Fot. Lucyna Bugiera

Nowa Gdynia 18.08.2012

Zgierz – Nowa Gdynia 18.08.2012

Nowa Gdynia 18.08.2012

Zgierz – Nowa Gdynia 18.08.2012

 1. Liczebność. Pospolity. Mam wrażenie, że postaci larwalne spotyka się częściej, niż osobniki dojrzałe
 2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, polany, łąki, przydroża
 3. Wymiary. Długość ciała 11-14 mm
 4. Aktywność. Czerwiec – październik. Zimują jaja, które samice składają na liściach. Po przezimowaniu wylęgają się z nich larwy i przechodzą pięciokrotne linienie
 5. Lokalizacja. Łódzkie, zachodniopomorskie, lubuskie. Występuje w całym kraju
 6. Pokarm. Imagines i nimfy aktywnie polują na owady, głównie gąsienice motyli i rośliniarek
 7. Podobne. Arma custos różni się min. barwnym connexivum. Również Troilus luridus, któremu brak czerwonych plamek na tarczce
 8. Uwagi. Parazytoidami są Phasia hemiptera i Hemyda obscuripennis
 9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Augustyna Lucyna Bugiera avidal
 10. Więcej o gatunku
 11. Rozmieszczenie
P bidens

Będzino 10.06.2019 Larwy wczesnego stadium, przypuszczalnie należące do gatunku Picromerus bidens Fot. Augustyna

P.bidens nymph

Las wiączyński 20.07.2015 Nimfa

P.bidens nymph

Będzino 03.07.2019 Nimfa Fot. Augustyna

P.bidens

Będzino 03.07.2019 Fot. Augustyna

Chociszewo 25.04.2021 Złoże jaj Fot. Lucyna Bugiera

Struga Dobieszkowska 02.07.2012 Mucha z rodziny Ephydridae Discomyza incurva znalazła sobie specyficzne miejsce na lądowisko

Struga Dobieszkowska 02.07.2012 Mucha z rodziny Milichiidae nieprzypadkowo wybrała tak specyficzne miejsce na lądowisko – czeka na swoją kolej

Struga Dobieszkowska 08.06.2012

Struga Dobieszkowska 08.06.2012

Struga Dobieszkowska 02.07.2012

Struga Dobieszkowska 02.07.2012

Widzew 08.07.2011 Nimfa

Łódź – Widzew 08.07.2011 Nimfa

Struga Dobieszkowska 02.07.2012

Struga Dobieszkowska 02.07.2012

Struga Dobieszkowska 02.07.2012 Gąsienica kraśnika Zygaena filipendulae nie poddala się bez walki - szamotała się długo i wytrwale

Struga Dobieszkowska 02.07.2012 Gąsienica kraśnika Zygaena filipendulae nie poddała się bez walki – szamotała się długo i wytrwale


avidal

Leave a Reply