Stagonomus amoenus – Oczatnica półksiężycowa

Pentatomidae – Tarczówkowate
Ciało owalne, lekko wysklepione, z wierzchu zwykle czerwono-brązowe, przy czym czerwony odcień bywa dominujący. Connexivum bladożółte lub białe, ciemno plamkowane. Scutellum z dwiema jasnymi plamami w przednich kątach i ciemną (aż do wręcz czarnej) plamką między nimi, która jednak może zanikać. Wierzchołek tarczki jasno obwiedziony. Czułki dwubarwne; pierwsze trzy człony oraz nasada członu 4-go są żółte lub pomarańczowe, natomiast człony 4 (poza nasadą) i 5 są czarne.

Turcja 24.06.2019 Fot. Barış Çerçi

Chorwacja 13.05.2008 Fot. gernotkunz

  1. Status. Skrajnie rzadka. W Polsce odnaleziona wyłącznie we wschodnich Beskidach – obserwacja ta jest jednak nie w pełni wiarygodna
  2. Siedlisko. Ogrody, murawy, skraje lasów – gatunek wybitnie ciepłolubny
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Chorwacja, Turcja
  6. Pokarm. Imagines i larwy wysysają soki roślinne; żerują na szałwiach
  7. Podobne. Dzięki charakterystycznie plamkowanemu scutellum i connexivum nietrudna do rozpoznania; drugi krajowy gatunek z rodzaju – liczniejsza Stagonomus bipunctatus – różni się ubarwieniem czułków (dwa ostatnie człony nigdy nie są czarne).
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Barış Çerçi
  9. Rozmieszczenie

Rodzaj Stagonomus - Oczatnica


avidal

Leave a Reply