Stagonomus bipunctatus – Oczatnica dwuplama

Pentatomidae – Tarczówkowate
Ciało owalne, lekko wysklepione, z wierzchu zwykle czerwonobrązowe, lub szarożółte. Connexivum bladożółte lub białe, ciemno plamkowane. Scutellum z dwiema jasnymi plamami w przednich kątach i ciemną (aż do wręcz czarnej) plamką między nimi, która jednak może zanikać. Wierzchołek tarczki jasno obwiedziony. Czułki jasne, żółtawe; dwa ostatnie człony zwykle ciemniejsze, czerwonawe – ale nigdy czarne.

St.bipunctatus

Zielona Góra – Zawisze 26.06.2015 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Rzadka, liczniejsza tylko lokalnie na południu kraju
  2. Biotop. Ciepłe murawy, polany, zbocza i inne nasłonecznione tereny otwarte
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-6.2 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Lubuskie. Na Wyżynie Łódzkiej bardzo rzadka – o ile w ogóle obecna
  6. Pokarm. Soki roślinne z roślin z rodzin trędownikowatych i wargowych; znajdowana min. na dziewannach, trędownikach, przetacznikach i ożankach
  7. Podobne. Dzięki charakterystycznie plamkowanemu scutellum i connexivum nietrudna do rozpoznania; drugi krajowy gatunek z rodzaju – bardzo rzadka oczatnica półksiężycowa Stagonomus amoenus – różni się ubarwieniem czułków (dwa ostatnie człony czarne). Podobny jest również Eysarcoris aeneus (czarne człony wierzchołkowe czułków)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ryszard Orzechowski
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie

Rodzaj Stagonomus - Oczatnica


avidal

Leave a Reply