Pachybrachius fracticollis – Kryzik turzycowiec

Rhyparochromidae – Brudźcowate
Przedplecze skąpo owłosione, bardzo wyraźnie przedzielone bruzda poprzeczna na wąską, czarna część przednia i znacznie szerszą, brązową część tylną. Scutellum całkowicie czarne lub z czerwonobrązowym wierzchołkiem. Pokrywy w pełni wykształcone, jasnobrązowe z brunatnym punktowaniem. Uda zwykle z ciemnymi wierzchołkami; rzadziej uda całkowicie czerwonobrązowe. Przednie uda zgrubiałe z pojedynczym rzędem szczecin.

Niemcy 09.06.2014 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Zasiedla tereny podmokłe, w tym torfowiska i rozlewiska śródleśne z wełnianką i turzycami
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-5.5 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Wysysa nasiona – żeruje na turzycach, być może także na innych roślinach strefy szuwarów
  7. Podobne. U rzadszego Pachybrachius luridus przedplecze jest pokryte długim owłosieniem, a na przednim udzie obecne są dwa rzędy szczecin. Od innych gatunków z rodziny łatwo go odróżnić po wydatnie przedzielonym, znacznie szerszym w tylnej części przedpleczu
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply