Raglius alboacuminatus – Urzel jabłoniowiec

Rhyparochromidae – Brudźcowate
Przedplecze ciemne u nasady, jasne przy pokrywach. Pokrywy skrzydłowe brązowopomarańczowe z białą plamą na cuneusie (kliniku) i czarną plamą przed nią. Zakrywka ciemna z białą plamą na wierzchołku. Drugi człon czułków jaśniejszy od pozostałych członów. Występują formy o nieco skróconych, lub w pełni rozwiniętych skrzydłach.

Raglius

Łódzki Ogród Botaniczny 22.07.2018

Łódzki Ogród Botaniczny 10.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 10.04.2015

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Głównie tereny ruderalne; rzadziej lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 5-6 mm
  4. Aktywność. Marzec – listopad. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie – min. ogród botaniczny, gdzie dziesiątki osobników biegało po nasłonecznionym stosie drewna w towarzystwie jeszcze liczniejszego Rhyparochromus vulgaris
  6. Pokarm. Soki roślinne; najchętniej wysysa mierzwicę czarną
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Rozmieszczenie

Majerowskie Błota 29.03.2017 – Wiele osobników obserwowałem zarówno na korze, jak i na ziemi wokół drzewa

Łódzki Ogród Botaniczny 10.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 10.04.2015

Raglius

Łódzki Ogród Botaniczny 30.07.2016

R.alboacuminatus

Łódzki Ogród Botaniczny 30.07.2016

Łódź – Majerowskie Błota 29.03.2017


avidal

Leave a Reply