Phimodera humeralis – Kalniszka guzkonóg

Scutelleridae – Tarczkownicowate
Ciało zwarte szerokie. Ubarwienie bardzo zmienne – od szaro-brązowego, poprzez ochrowo-żółte, aż po niemal czarne; u ciemnych osobników boki odwłoka często z kontrastowo jasnymi plamami. Oczy wyraźnie odstające (na szypułkach). Boki głowy równoległe. Przedplecze o charakterystycznym kształcie – jego boczne krawędzie relatywnie silnie wcięte, przez co wyrostki przedplecza są dobrze widoczne. Connexivum z guzkowatymi wyrostkami, łatwo zauważalnymi przy widoku z góry.

Warszawa – Białołęka 07.06.2021 Fot. Adrian Peplak

  1. Status. Najliczniejsza reprezentantka rodzaju w Polsce – mimo to bardzo rzadko obserwowana, nieliczna
  2. Siedlisko. Piaszczyste murawy, wydmy śródlądowe i nadmorskie
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Imagines i nimfy wysysają opadłe z roślin nasiona
  7. Podobne. Pozostałe 2 krajowe gatunki z rodzaju różnią się m.in. kształtem przedplecza. U Phidomera flori tylne kąty przedplecza są słabiej wcięte, a boki głowy są mniej równoległe. U bardzo rzadkiej Phimodera lapponica przednie kąty są niemal proste (brak wyraźnie zaznaczonych wyrostków)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adrian Peplak
  9. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply