Tettigometra virescens – Cybela zielona

Tettigometridae – Cybelowate
Głowa, przedplecze, scutellum i często częściowo przezroczyste skrzydła są zielone. Nogi czerwonawe, bądź z ciemniejszymi, brunatnymi goleniami i udami.

T.virescens

Murawy Dobromierskie 28.06.2019

T.virescens

Murawy Dobromierskie 28.06.2019

  1. Status. Rzadka. Trudna do odnalezienia
  2. Siedlisko. Murawy kserotemiczne i psammofilne, inne nasłonecznione tereny otwarte; chętnie o wapiennym podłożu. Zarówno imagines jak i larwy znaczną część życia spędzają w gniazdach mrówek
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5 mm
  4. Aktywacja. Cały rok; zimę spędzają pod ziemią, wewnątrz gniazd mrówek
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie (Przedborski PK), łódzkie
  6. Pokarm. Biologia słabo poznana. Larwy rozwijają się w mrowiskach; są chronione przez mrówki, podobnie jak imagines. W zamian cybele pozwalają się doić z wydzielanej spadzi. Poszczególne osobniki mogą zmieniać gatunki i kolonie żywicielskie mrówek, czym zapewne różnią się od innych Tettigometra, które raz adoptowane nie porzucają gospodarza
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się ubarwieniem ciała: najbardziej podobne Tettigometra laeta i Tettigometra atra miewają zielone skrzydła, lecz ich głowa i przedplecze są ciemniejsze, aż do niemal czarnych
  8. Uwagi. Jednym ze znanych wrogów naturalnych jest Hoplisoides punctuosus, którego samice łowią i paraliżują cybelaki dla larw
  9. Uwagi 2. Identyfikacja osobnika z 2019 roku Krzyszof Musik
Tett,virescens

Łódź – BRUS 28.03.2020

Tet.virescens

Łódź – BRUS 26.03.2020

Tet virescens

Łódź – BRUS 26.03.2020


avidal

Leave a Reply